BV-MUT1000

Adapter BV-MUT1000


Adapter do podłączenia siłownika DA08…, DA16…, DA24… oraz DA32… do zaworu MUT 1000

Typ odpowiedniego zaworu: MUT 1000 - VM3, VDM3, VM4, VF4
Typ odpowiedniego siłownika: DA08…, DA16…, DA24…, DA32…