BV-VRG08

Adaptér BV-VRG08


Adaptér pro připojení servopohonu DA08…, DA16…, DA24… a DA32… k ventilu VRG

Typ vhodného ventilu: ESBE VRG 131, 132, 133, 138, 139, 141, 142, 231, 232, 233, 238, 331, 332, 338
Typ vhodného servopohonu: DA08…, DA16…, DA24… a DA32…