BV-MUT1000

Adaptér BV-MUT1000


Adaptér pro připojení servopohonu DA08…, DA16…, DA24… a DA32… k ventilu MUT řady 1000

Typ vhodného ventilu: MUT 1000 - VM3, VDM3, VM4, VF4
Typ vhodného servopohonu: DA08…, DA16…, DA24… a DA32…